Rozkwit Ciała i Ducha – Agnieszka Hajduk

Kwiat Życia Agnieszka Hajduk

Polityka prywatności

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Hajduk
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Kwiat Życia Agnieszka Hajduk terapia ciała i ducha, ul. Księcia Bolesława 7A/41, NIP 5223223136, zwana dalej „Administratorem” w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„RODO”.
Każda osoba ma możliwość skontaktowania się z Administratorem w
sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych za
pośrednictwem adresu korespondencyjnego, pod adresem e-mail:
kwiatzycia.ar@gmail.com.
W niniejszej polityce prywatności określony jest sposób przetwarzania Twoich
danych osobowych, w związku z tym, że korzystasz ze strony internetowej
www.rozkwitcialaiducha.pl (dalej „Strony Internetowej”) lub usług Agnieszki
Hajduk.

DANE OSOBOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE:

Korzystając ze StronKorzystając ze Strony Internetowej lub kontaktując się telefonicznie lub przez
Messanger lub WhatsApp lub e-mail przekazujesz/możesz przekazać
następujące dane osobowe do przetwarzania:

 • Adres IP;
 • Imię i nazwisko
 • Adres poczty e-mail;
 • Nazwa konta Messanger
 • Numer telefonu;
 • Wszystkie inne dane osobowe, które przekazujesz (np. adres zamieszkania w celu otrzymania faktury)

UPRAWNIENIA KLIENTA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące
uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
  określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z
  przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w
art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze nami pod
adresem kwiatzycia.ar@gmail.com.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale
niezbędne, by skontaktować ze nami. Gwarantujemy poufność wszelkich
przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie środków
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o
ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą
starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do
tego nieupoważnione.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Cyberfolks.pl – w celu przechowywania danych na serwerze oraz
  obsługi poczty e-mail
 • Google LLC – w celu prowadzenia wymiany mailowej
 • Meta Platforms, Inc., Meta – w celu prowadzenia korespondencji za
  pomocą aplikacji Messanger lub WhatsApp

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przetwarzane również przez Podmioty przetwarzające, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialne za: obsługę księgową, prawną, serwisowanie i naprawę sprzętu komputerowego, drukowanie Voucherów na masaż. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, i/lub numer telefonu
kontaktowego i/lub adres email i/lub nazwa konta Messenger, które
klienci przekazują Administratorowi zapisując się na zabiegi, są
umieszczane w terminarzu zabiegów i dalej przetwarzane w celu
realizacji usługi związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Dane klientów oraz osób przesyłających wiadomości lub kierujących
zapytania w formie elektronicznej są przetwarzane w celu wymiany
wzajemnej korespondencji lub udzielenia odpowiedzi na zadane
pytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych w celach wymienionych wyżej, w tym
dokonania rezerwacji i wykonania usługi – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, –
dane są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności
zmierzających do zawarcia umowy.

Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko i adres zamieszkania, które klienci przekazują Administratorowi w celu uzyskania faktury są zamieszczane na fakturach, których kopie Administrator przechowuje przez wymagany prawem okres. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, podstawa prawna przetwarzania tych danych to – art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO – przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora ze spoczywających na nim obowiązków określonych przepisami prawa oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.
Dane takie jak imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwa konta Messanger przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, w ramach którego Administrator może informować o usługach i produktach. Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania ze strony www.rozkwitcialaiducha.pl lub skorzystania z usług świadczonych przez Administratora, do otrzymania faktury bądź wymiany korespondencji.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Nasza strona, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Wykorzystywane pliki cokkies:
Funkcjonalne (zawsze aktywne)
To niezbędne do funkcjonowania strony pliki cookies. Strona nie będzie działać w pełni prawidłowo bez akceptacji tego rodzaju ciastek. Przykład: Plik cookie, który zapisuje Twoją zgodę lub sprzeciw, jest potrzebny, abyśmy wiedzieli, czy mamy Twoją zgodę na określone działania na stronie, pozwolą również skontaktować się przez chat.
Społecznościowe
To pliki cookies dotyczące platform społecznościowych umożliwią powiązania Cię z Twoimi kontami w mediach społecznościowych. Możesz w nich udostępniać treści pochodzące z naszej strony. Pliki sieci społecznościowych (pochodzące od podmiotów zewnętrznych, np. Facebooka) zbierają informacje w celu zapewnienia spersonalizowanych treści reklamowych. Przykładowo: Reklamy w Twoich mediach społecznościowych są lepiej dopasowane do Ciebie i zmniejszasz szansę na bombardowanie reklamami już kupionych usług lub produktów. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Twoje dane osobowe będą przekazywane do Google LLC oraz Meta Platforms, Inc., Meta w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne. W przypadku przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy zastosowanie mają standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub gwarancje dla przekazywanych danych i Twoich praw w oparciu o certyfikat Tarczy Prywatności, jako sposoby zapewnienia odpowiednich gwarancji i zabezpieczeń.