Rozkwit Ciała i Ducha – Agnieszka Hajduk

Kwiat Życia Agnieszka Hajduk

Terapia Traumy i chronicznego stresu Somatic Experiencing dr Petera Levine’a

Somatic Experiencing to psychofizjologiczna metoda leczenia chronicznego stresu oraz traumy dr Petera A. Levine’a. Metoda bazuje na uwalnianiu traumatycznego wstrząsu poprzez regulowanie układu nerwowego integrując zarówno doznania somatyczne z ciała jak i zachodzące procesy myślowe i pojawiające się odczucia i emocje. Wykorzystując znajomość układu nerwowego człowieka oraz jego automatycznych reakcji na stres i traumę takich jak walka/ucieczka czy zamrożenie oraz naturalnej mądrości ciała można prześledzić i niejako „dokończyć” na sesji niedokończone reakcje obronne, tym samym uwalniając ładunek emocjonalny z ciała, wzbogacając doświadczenie i zdolności do reagowania osoby korzystającej z sesji o nowe pozytywne reakcje. Metoda ta wykracza poza standardową pracę psychoterapeutyczną, uwzględniając w pracy reakcje fizjologiczne. Metoda ta pozwala zbliżyć się do siebie, własnego odczuwania i rozwiązać w bezpiecznym kontakcie trudności. Twórca metody to Peter A. Levine amerykański psycholog zajmujący się stresem i traumą. Uzyskał doktoraty z biofizyki medycznej i psychologii, był konsultantem do spraw stresu w NASA. Autor wielu książek o traumie.
Sesja trwa 60 minut. Możliwa także online.